MeryLu to marka, która powstała w umysłach dwojga młodych ludzi jako realizacja ich wspólnych pasji. Zafascynowanie naturą i sztuką oraz stylem country dało początek naszym pracom, którymi są niezwykłe deski do serwowania posiłków oraz plastry, talerze, półmiski i misy drewniane.


Materiałem, z którego tworzymy deski jest drewno, które dla większości ludzi jest już drewnem bezużytecznym i najpewniej skończyłoby w piecu. My staramy się w ten kawałek natury tchnąć nowe życie. 
Gatunki drzew, które wykorzystujemy są kwintesencją polskich wsi i lasów. Zwykle jest to orzech, dąb, akacja, jabłoń, grusza, śliwa, czereśnia. 


Zapraszamy do wspólnego zachwytu nad pięknem, które ukryte jest w drewnie!

MeryLu is a brand, which has been created in minds of two young people as a realization of their common passions. Fascination with nature, art and country style gave the beginning to our works, which are unusual wooden serving boards, slices, plates, dishes and bowls.
A material from which we create our boards is wood, which for most of people would be useless and probably would end in a furnace. We try to give a new life to this piece of nature.
The species of wood which we use are the quintessence of polish country and forests. Usually it is wood of walnut, oak, acacia, apple, pear, plum and cherry trees.

We invite you to a common delight over the beauty that is hidden in the wood!